Statutaire gegevens

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre onder KVK nummer 84629835.

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 863288406

Adres van de Stichting is: Vossenlaan 21, 5581 EC Waalre

E-mail: info@fietsmaatjesaalstwaalre.nl

Bankrekeningnummer: NL37RABO 0375 7962 07 t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Aalst Waalre

ANBI

Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs / sponsors van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Lees hier meer info over ANBI.

Klachtenprocedure

Mocht een vrijwilliger of gast zich onheus behandeld voelen of wrevel over de werkwijze hebben, is het de eerste stap om dit aan te geven aan de direct betrokken persoon. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, kan men zich wenden tot de coördinator. Bij ongewenst gedrag en onjuiste behandeling is het ook mogelijk om contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van Fietsmaatjes Aalst-Waalre. Lees hier meer over de klachtenprocedure.

Beloning & beleid

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre zijn onbezoldigde vrijwilligers. In het bijgaande document (PDF) treft u ons beleidsplan voor de periode 2021-2024.

Jaarverslag / jaarrekening

Hier treft u het jaarverslag en de jaarrekening over 2022.

Hier het jaarverslag en de jaarrekening over 2023.

De activiteiten van Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre worden mede mogelijk gemaakt door onze donateurs en de financiële bijdrage van o.a. Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Stichting Brentano’s.

Sponsors

Zonder onze lokale sponsors had Fietsmaatjes Waalre simpelweg niet bestaan. Met hun gulle gift is dit project mogelijk gemaakt. We maken veel mensen gelukkig mede door hun maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven die dit mogelijk hebben gemaakt zijn o.a. Rob van ’t Hullenaar Bestuur & Advies en: