Statutaire gegevens

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre onder KVK nummer 84629835.

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 863288406

Adres van de Stichting is: Vossenlaan 21, 5581 EC Waalre

E-mail: info@fietsmaatjesaalstwaalre.nl

Bankrekeningnummer: NL37RABO 0375 7962 07 t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Aalst Waalre

ANBI

Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs / sponsors van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Lees hier meer info over ANBI.

Beloning & beleid

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre zijn onbezoldigde vrijwilligers.

In het bijgaande document (PDF) treft u ons beleidsplan voor de periode 2021-2024.

Jaarverslag / jaarrekening

Zodra Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre een jaar bestaat, zullen wij een jaarverslag en jaarrekening 2022 opnemen op deze pagina.

De activiteiten van Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre worden mede mogelijk gemaakt door onze donateurs en de financiële bijdrage van o.a. Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Stichting Brentano’s.